Hvad kendetegner en Rudolf Steiner Børnehave?

Som navnet allerede antyder, er pædagogikken inspireret af Rudolf Steiners menneskekundskab, som ser mennesket som en helhed – der foruden de rent fysiske og arvelige egenskaber, de psykiske og sociale forudsætninger – også ser barnet som et åndeligt væsen. Her er det pædagogens vigtigste opgave at prøve at erkende barnets evner/færdigheder og udviklingsmuligheder og skabe nogle rammer, hvor barnets åndelige væsen kan forbinde sig med det og dermed fremme dets udvikling.

Vi omsætter det i praksis bl.a. som eksemplet herunder, fra en dag i børnehaven viser.


En dag i børnehaven – Rytme og gentagelse.

Rytme og gentagelse skaber tryghed og genken-delighed i barnets hverdag og kommer til udtryk i en fast dags- og uge-rytme i børnehaven.

Når børnehaven åbner om morgenen, tændes der levende lys og når børnene kommer, hilser vi på hinanden. Så begynder de at tegne og lege i den rolige morgenstemning.

Når alle børn er mødt, samles vi til morgen-samling i rundkredsen. Her synges en velkomst-sang til hvert barn og en anden sang som følger dagens vejr, planternes eller dyrenes liv i årets gang. Derefter fortælles et eventyr, enten et remse- eller folkeeventyr. Eventyrene imødekommer både barnets trang til gentagelser og til forvandlinger – ligesom det giver barnet indre billeder, mod og handlekraft.

Derefter er der tid til det, der for børnene er det allervigtigste – legen.

Barnets leg anses som noget grundlæggende, der kan udvikle det til et skabende og initiativrigt menneske. Her udvikler barnet at kunne tænke kreativt, være empatisk (indfølingsevne) og derigennem udvikle sine sociale kompetencer.

Udover sikkerhed er der to krav til legetøjet. Det skal blive ”levende” – forandre karakter, når barnet får det i hænderne, og det skal kunne bruges til mere end en ting. Derfor er de fleste af vores legeredskaber fremstillet af naturmaterialer. Vi leger fx gerne med grankogler, træstykker, rødder, stof, strikkede dyr, syede dukker, potter og pander, skeer og papir – alt noget, som stimulerer børnenes sanseudvikling. Fantasien sætter ingen grænser.

Mens børnene leger, er voksne i færd med de daglige gøremål, som børnene kan være med til eller bruge som inspiration i deres leg.

Inden middagstid samles børnene igen til den daglige sangleg, som følger årets gang som fx bondens arbejde på gården, kong vinters slot eller frøen i mosen. Rim, remser og fingerlege siges rytmisk, og der gøres bevægelser til.

Sanglegen plejer det sociale, øger livsglæden, udvikler sproget og formidler kultur.

Derefter spiser vi sammen. Der er blomster og lys på bordet, og vi synger en sang, hvor vi takker for maden.

Efter måltidet bestræber vi os på at holde pause i små hold. Vi slap-per af til stille og beroligende klassisk musik.

Alle går vi ud, leger i haven, plukker æbler, fejer, vasker tøj, planter blomster eller hvad der ellers måtte være af sysler. Enkelte kan hjælpe med oprydnin-gen indendørs. Senere på eftermid-dagen spiser vi vores medbragte frugt.

Vi hilser farvel og på gensyn til alle børn og forældre og fortæller kort om dagen, der er gået, når de hentes.