PÆDAGOGISKE LEDETRÅDE

(Ny skrift under udarbejdelse )Vi er helhedsorienterede og ser barndommen og barnets leg som værdifuld i sig selv, og ikke blot som middel til udvikling. Vi er procesorienterede og opfatter det pædagogiske arbejde som en kreativ proces, en skabelsesproces hvor spontanitet og nærvær er vigtige ingredienser. Børnehavebarnet er et sansende væsen. Derfor lægger vi vægt på at give barnet oplevelsen af skønhed og mange kvali-tative sanseoplevelser. Legetøjet er af naturmaterialer og er kun lidt forar-bejdet, for at barnets fantasi kan arbejde videre og selv skabe en indre billedverden. Rytme skaber tryghed. Derfor har dagen en fast rytme, hvor der skiftes mellem fri leg og voksen-styrede aktiviteter. Ugen har sin rytme med skovtur, bagedag og madlavnings-dage, og året har sin rytme, der følger årstiderne og hvor hver årstid fejres med en fest. Barnet er et efterlignende væsen. Fra 0-7 år lever det sig ind i livet gennem efterligning af sine omgivelser. Det efterligner: · 
  • At være et oprejst menneske
  • Sproget
  • Måden at forholde sig til andre mennesker på
  • Måden at gribe og begribe verden på
Barnet efterligner både det fysiske og det sjælelig-åndelige i dets omgivelser. hvad det oplever her, præger sig for resten af livet ind i dets konstitution. Barnet elsker gentagelser, og det er dets naturlige måde at tilegne sig viden. Dette imødekommer vi når det samme eventyr fortælles en uge i træk, når vi tilrettelægger sanglegene for tre uger ad gangen, og når vi skaber årstidsfesterne.